piątek, 3 października 2014

PlayFramework warsztaty - REST - część 2

To jest dalszy ciąg lekcji o Jsonie i webserwisach -- A tutaj jest część 1

Pomimo iż materiału wydawało się być dużo to jednak udało się zrobić całość w 2,5 godziny (Między innymi dlatego, ze już nie chce mi się z pizzą kombinować i nie ma przerwy - ale zawsze ostrzegam - ludzie weźcie kanapki! (Albo odżywki - przyp. red.)).

Prąd i sala się same nie opłaciły to ten tego :
A poniżej wszyscy bez żadnego zewnętrznego przymuszenia promieniują wewnętrznym szczęściem i radością :

A tutaj są linki do poprzednich części :

Wywołanie

Do tego ćwiczenia zostawiamy włączoną aplikacyjkę z poprzedniej części - to będzie apiserwer , zaś to co powstanie tutaj to taki apiclient.

By obydwa serwery się nie pogryzły ten drugi uruchamiamy na innym porcie w ten oto wygodny sposób :

~run 8000

I wołamy :
def webserwis = Action.async {
  import scala.concurrent.ExecutionContext.Implicits.global
  val futureResult=WS.url("http://localhost:9000/list").get
  futureResult.map{response=>
   Ok("otrzymalem : "+response.json)
  }
 }

I to w zasadzie tyle w wariancie podstawowym - powinno śmigać. Trzeba uczestnikom wytłumaczyć tutaj co to jest to "async" i nadmienić, że z wywołania WS dostajemy

Future[Response]
. O samych Future będzie więcej za chwilę.

No i mogą pojawić się pytania o to co to jest i skąd się wziął ExecutionContext. W tym miejscu może się przydać strona z dokumentacji Playa o pulach wątków.

Wysyłanie posta z ciałem

Wygląda tak :
def dodajMeal = Action.async {
  val result = WS.url("http://localhost:9000/add").post(Json.obj("name" -> "kurczak", "calories" -> 1000))
  result.map(r => Ok("dostałem : " + r.body))
 }

Future poligon

Kiedy już mamy ogólne pojęcie o używaniu klienta Webserwisów przyjrzyjmy się bliżej temu co ono zwraca - czyli Future. Tutaj można wspomnieć jak Future jako abstrakcja ratuje nas od masy zagnieżdżonych callbacków.

Jedna ważna rzecz jeśli chodzi o zabawę Future - tutaj nie da się używać worksheet bo plik jest cały czas odświeżany i procek się pali dlatego normalnie w mainie napiszemy kod.

Najpierw zasymulujmy synchroniczne wywołanie serwisu z zamuleniem jednej sekundy

object Poligon {

 def main(args: Array[String]) {
  val result = servis1
  println("start")
  println(result)
  println("end")
 }

 def servis1 = {
  Thread.sleep(1000)
  10
 }
}

I wynik :
start
10
end

Z future


 def main(args: Array[String]) {
  val executorService = Executors.newCachedThreadPool()
  implicit val executionContext = ExecutionContext.fromExecutorService(executorService)

  val result = Future{servis1}
  println("start")
  result.onSuccess{case result=>println(result)}
  println("end")
 }
Wywołanie serwisu nastąpiło asynchronicznie więc rezultat będzie na samym końcu.
start
end
10
No i aby pokazać jakie patenty są możliwe to dajmy na to zmodyfikujemy sobie rezultat
val result = Future { servis1 }.map(_+3)
I mamy teraz :
start
end
13

dwa servisy

O a tutaj proszę jak ładnie komponujemy dwa asynchroniczne wywołania serwisów
object FuturePoligon {
 def servis1() = {
  Thread.sleep(1000)
  10
 }
 
 def servis2(arg:Int) = {
  Thread.sleep(1000)
  arg+7
 }
}

val result = Future { servis1 }.map(result1=>servis2(result1))
  println("start")
  result.onSuccess{case result=>println(result)}
  println("end")
start
end
17

Który future pierwszy

object FuturePoligon {
 def servis1() = {
  Thread.sleep(1000)
  10
 }
 
 def servis2(arg:Int) = {
  Thread.sleep(800)
  arg+7
 }
}

  val future1 = Future { servis1 }
  val future2 = Future { servis2(4) }
  val completedFuture=Future.firstCompletedOf(Seq(future1,future2))
  println("start")
  completedFuture.onSuccess{case result=>println(result)}
  println("end")

start
end
11

Obsluga faili

import scala.util.{Failure,Success}

 val futureFail = Future {
   throw new Exception("się zjebało")
  }

  futureFail.onComplete {
   case Success(value) => println(value)
   case Failure(e)   => println(e)
  }

  futureFail.onFailure {
   case e => println(e)
  }
wypisuje :
java.lang.Exception: się zjebało
java.lang.Exception: się zjebało

Zaginione strony

Ponieważ te ćwiczenia nie powstają za jednym razem ale ciągle wracam i coś poprawiam także czasem zostawiam sobie notatki na przyszłość. W tym miejscu zapisałem sobie "ćwiczenia na typach i zdjęcie z goblinsów" - o co mogło mi chodzić? Pojęcia nie mam. Ale obrazek będzie :

Co dalej?

Na pewno ciekawe będzie poćwiczenie użycia Play i Akka razem ale wcześniej - ponieważ jest zainteresowanie takimi ogólnymi warsztatami o Scali to coś zrobimy też w tym kierunku :

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz