niedziela, 4 lutego 2018

Kotlin + Akka Typed

Ale po co?

Tak dla ćwiczeń.

No ale po co?

O ile w "świecie scali" ten język wydaje się być ściśle powiązany z Akka to jednak w świecie korporacji gdzie management wykształcony na industrialnych praktykach wciąż widzi dodatnią korelację pomiędzy headcountem a powodzeniem projektu - no i własnie tam coś ta scala się tak nie przyjmuje w tych korporacjach. Jest duży opór. A że korpo to hajs to Akka tez ma API Javowe. Ale jak ktoś pisał w scali to to API Javowe boli strasznie. I tutaj pojawia się Kotlin jako kandydat na "lepszą Javę" - i to co mam nadzieję zobaczymy w artykule - Kod napisany w Kotlinie używającym API dla Javy w praktyce wygląda bardzo podobnie do scali używającej API dla Scali!

No a do tego będzie okazja przećwiczyć akka typed bo trochę mnie wkurwia to receive w aktorach, które łyka co wpadnie.

Ale na pewno o to chodzi?

No dobra. Za Kotlina teraz dostaje się więcej lajków. Zbiór fanbojów akki pokrywa się ze zbiorem fanbojów scali w dużym topniu a Kotlin to teraz mobilki i może jacyś fanboje springa także suma tych zbiorów może da 100 000 lajków. Jak będzie 100 000 lajków pod tym postem powstanie część ósma.

Oddziczanie Javy Kotlinem

Przykład w Scali skopiowany z tutoriala

Jako materiał użyjemy intro blog posta z blogu Akki do akka typed https://akka.io/blog/2017/05/05/typed-intro. Jest to ładne wprowadzenie gdzie mamy użyte dwa typy aktorów - jeden taki bardziej obiektowy ma sobie zmienną a drugi (chyba) bardziej funkcyjny generuje z zachowania nowe zachowanie.

Najpierw zobaczymy przyklejone kawałek Scali z dokumentacji a następnie analogiczny kawałek kotlina. Pod obiema próbkami kodu będzie opis/wyjaśnienie co właściwie trzeba było zrobić.


object Greeter1 {
 sealed trait Command
 case object Greet extends Command
 final case class WhoToGreet(who: String) extends Command

 val greeterBehavior: Behavior[Command] =
  Actor.mutable[Command](ctx => new Greeter1)
}

class Greeter1 extends Actor.MutableBehavior[Greeter1.Command] {
 import Greeter1._

 private var greeting = "hello"

 override def onMessage(msg: Command): Behavior[Command] = {
  msg match {
   case WhoToGreet(who) =>
    greeting = s"hello, $who"
   case Greet =>
    println(greeting)
  }
  this
 }
}

Analogiczny przykład z Kotlina

class Greeter1 : MutableBehaviorKT<Greeter1.Protocol.Command>() {

  private var greeting = "hello"

  override fun onMessage(msg: Command): Behavior<Command> {
    when (msg) {
      Command.Greet -> println(greeting)
      is Command.WhoToGreet -> greeting = "hello ${greeting}"
    }
    return this
  }

  companion object Protocol {
    sealed class Command {
      object Greet : Command()
      data class WhoToGreet(val who: String) : Command()
    }

    val greeterBehaviour: Behavior<Command> = Actor.mutable<Command> { ctx -> Greeter1() }
  }
}

Ok jest jedna zaślepka MutableBehaviorKT ale to tylko taki mały adapter by zutylizować(kocham to słowo) Kotlinow when w miejsce Javowych builder - zara wkleję. Jednak najpierw skoncentrujmy się na tym jak podejść do modelowania komend/protokołu/interfejsu aktorów. W scali zazwyczaj komendy idą do companion object bądź do innego object jeśli interfejs obejmuje kilku aktorów. W Kotlinie także możemy stworzyć companion object jednak istnieją pewne ograniczenia ograniczające miejsce wystąpienia do ciała klasy. Jednym się spodoba innym nie.

W każdy razie zerknijmy na poniższe sytuacje.

DZIAŁA:

companion object Protocol {
    sealed class Command {
      object Greet : Command()
      data class WhoToGreet(val who: String) : Command()
    }

    val greeterBehaviour: Behavior<Command> = Actor.mutable<Command> { ctx -> Greeter1() }
}
TEŻ DZIAŁA:
companion object Protocol {
    val greeterBehaviour: Behavior<Command> = Actor.mutable<Command> { ctx -> Greeter1() }
}

sealed class Command
object Greet : Command()
data class WhoToGreet(val who: String) : Command()
NIE DZIAŁA:
companion object Protocol {

  sealed class Command
  object Greet : Command()
  data class WhoToGreet(val who: String) : Command()

  val greeterBehaviour: Behavior<Command> = Actor.mutable<Command> { ctx -> Greeter1() }
}

Nie rozmieniłem jeszcze dokładnie dlaczego ostatnie nie działa ale trzeba zaznaczyć, że ostatni przykład byłby najbardziej intuicyjny dla programisty scali dlatego tez od niego zaczynałem. Generalnie w Kotlinie mam odczucie, że Companion Object został bardziej stworzony z myślą o metodach niż jako taki "całościowy moduł" dlatego też typy danych lepiej grupować na poziomie pakietu.

Co to jest to MutableBehaviorKT ?

A to sobie taki adapterek zrobiłem by nie używać tych "niby-że-mamy-w-javie-pattern-matching" builderów

abstract class MutableBehaviorKT<T> : Actor.MutableBehavior<T>() {

  abstract fun onMessage(msg: T): Behavior<T>

  override fun createReceive(): Actor.Receive<T> = object : Actor.Receive<T> {
    override fun receiveMessage(msg: T): Behavior<T> = onMessage(msg)
    override fun receiveSignal(msg: Signal?): Behavior<T> = this@MutableBehaviorKT
  }
}

I od razu kilka słów wyjaśnienia. To "object : CośTam" to syntax na deklarację anonimowej klasy w Kotlinie. Tutaj nie używam żadnych builderów tylko deleguję receiveMessage do metody, która we właściwym aktorze zaimplementowana być powinna. Po co jest to receiveSignal jeszcze nie wiem.

Jeszcze raz porównując logikę Scala-ScalaAPI & Kotlin-JavaAPI+adapter

SCALA:
 override def onMessage(msg: Command): Behavior[Command] = {
  msg match {
   case WhoToGreet(who) =>
    greeting = s"hello, $who"
   case Greet =>
    println(greeting)
  }
  this
 }
KOTLIN:
 override fun onMessage(msg: Command): Behavior<Command> {
    when (msg) {
      Command.Greet -> println(greeting)
      is Command.WhoToGreet -> greeting = "hello ${greeting}"
    }
    return this
  }

Immutable Aktor Numer Dwa

SCALA CODE COPIED FROM TUTORIAL
object Greeter2 {
 sealed trait Command
 case object Greet extends Command
 final case class WhoToGreet(who: String) extends Command

 val greeterBehavior: Behavior[Command] = greeterBehavior(currentGreeting = "hello")

 private def greeterBehavior(currentGreeting: String): Behavior[Command] =
  Actor.immutable[Command] { (ctx, msg) =>
   msg match {
    case WhoToGreet(who) =>
     greeterBehavior(s"hello, $who")
    case Greet =>
     println(currentGreeting)
     Actor.same
   }
  }
}
KOTLIN ALTERNATIVE FOR JAVA API:
sealed class CommandJava
data class WhoToGreet(val who: String) : CommandJava()
object Greet : CommandJava()


object Greeter2 {

  val greeterBehavior: Behavior<CommandJava> = greeterBehaviour(currentGreeting = "hello")

  private fun greeterBehaviour(currentGreeting: String): Behavior<CommandJava> =
      Actor.immutable<CommandJava> { _, msg ->
        when (msg) {
          Greet -> {
            println(currentGreeting)
            Actor.same()
          }
          is WhoToGreet -> greeterBehaviour("hello ${msg.who}")

        }
      }
}

Tutaj zdecydowałem się wynieść komendy poza object z powodów opisywanych w poprzedniej cześć. Dodatkowo w przypadku Kotlina pojawia się jeden zestaw klamerek więcej gdyż when w przypadku gdy za strzałka występuje więcej niż jedna instrykcja wymaga własnie zamknięcia ich w klamerki podczas gdy scalowe match-case po prostu zgarnia wszystko od strzałki do strzałki. Ale tak poza tym wygląda bardzo podobnie.

We to uruchom

Tutaj też dosyć "scalowo" to wygląda.

 val root: Behavior<Nothing> = Actor.deferred<Nothing> { ctx ->
    val greeter: ActorRef<CommandJava> = ctx.spawn(Greeter2.greeterBehavior, "greeter")

    greeter send WhoToGreet("Java")
    greeter send Greet

    Actor.empty()
  }

ActorSystem.create(root, "HelloWorld")

Ale troszeczkę tutaj oszukuję. Generalnie w Scali wysłanie wiadomości do aktora wygląda tak : actor ! msg ale w Javie/Kotlinie nie można stworzyć takiej metody. Dodatkowo w Kotlinie jeśli chcemy wywołać metodę bez kropki i nawiasów to przy deklaracji trzeba to zaznaczyć operatorem infix. Oczywiście Javowe API tego nie ma i tam trzeba wołać klasycznie actor.tell(msg).

No i ja wtedy wchodzę cały na biało (z extend method):

infix fun <T> ActorRef<T>.send(cmd:T) = this.tell(cmd)

I to działa! Wołanie Kotlinem Javowego API scalowej biblioteki zakończyło się pełnym powodzeniem przyjaciele!

Wołanie Scali z Kotlina

A pojedźmy z eksperymentem trochę dalej i obadajmy jak wyjdzie wołanie bezpośrednio API scalowego z kotlina.

Pierwszy przykład wygląda bardzo podobnie do odpowiednika ze Scali. Nie ma żadnego buildera tylko zwykła metodka onMessage i obyło się bez adapterów.

class HelloScala1 : Actor.MutableBehavior<HelloScala1.Protocol.Command>() {

  private var greeting = "hello"

  override fun onMessage(msg: Command): Behavior<Command> {
    when (msg) {
      Command.ScalaGreet -> println(greeting)
      is Command.ScalaWhoToGreet -> greeting = "hello ${greeting}"
    }
    return this
  }

  companion object Protocol {
    sealed class Command {
      object ScalaGreet : Command()
      data class ScalaWhoToGreet(val who: String) : Command()
    }

    val greeterBehaviour: Behavior<Command> = Actor.mutable<Command> { ctx -> HelloScala1() }
  }
}

A teraz będzie coś fajnego

Ogólnie tutaj tez poszło gładko ale zerknijmy na jeden fragment :

 Actor.immutable { _, msg ->
        when (msg) {
          is ScalaWhoToGreet ->
            greeterBehavior("hello, ${msg.who}")
          ScalaGreet -> {
            println(currentGreeting)
            Actor.same<Command>()
          }

        }
 }

Czy widzicie coś tutaj ciekawego? No kurde... Przecież to jest API Scalowe a kotlinowa funkcja weszła tam jak w masło. Mowa o tym : " Actor.immutable[Command] { (ctx, msg) =>..." , oto co moim zdaniem się dzieje. Od Scali 2.12 Lambdy idą w natywny invokeDynamic toteż Kotlin pewnie widzi zwykłą lambdę z Javy8 - i nawet IDE podpowiada tam Function2. No i teraz poniewaz Kotlin ma filozofię "ma działać wygodnie z Java i chuj", więc lambdy w wywołaniach Javowego API są tłumaczone na SAM types i chyba tak to wyszło. Elegancko.

To we teraz to uruchom

 val root = Actor.deferred<Nothing> { ctx ->
    //scala default parameters not working in kotlin -> props
    val greeter: ActorRef<Command> = ctx.spawn(HelloScala2.greeterBehavior, "greeter", Props.empty())
    greeter.tell(ScalaWhoToGreet("ScalaExample"))
    greeter send ScalaGreet
    Actor.empty()
  }


//  `ActorSystem$`.`MODULE$`.apply() //pure scala API with default parameters not recognised by Kotlin
  ActorSystem.create(root,"HelloWorld") // create is actually Java API

Tutja zaczęły się trochę schody bo Kotlin nie ma pojęcia o Scalowym cukrze składniowym także zapomnij o Object.apply i scalowych parametrach defaultowych. No i jak się uprzesz tykać konstrukcji nienaturalnych dla Javy to czeka cię coś w stylu : "`ActorSystem$`.`MODULE$`.apply()". Można to "owrapować" kotlinowym API ale ogólnie - aktor jest stworzony przez Scalowe API a ActorSystem przez Javowe i wszystko działa elegancko.

Wnioski

Hejty na bok ale jak twórcy Akki dodali Javowe API by przyśpieszyć adaptację tej biblioteki w korpo to moim zdaniem dobrze mieć Kotlina gdzieś na radarze bo to się czuje, że Kotlin celuje w bycie lepszą Javą i to się może udać. Część druga wkrótce a cześć ósma jak będzie 100 000 lajków.

niedziela, 21 stycznia 2018

Java9 Cleaner świetną ilustracją enkapsulacji

10 lat temu w Effective java mogliśmy przeczytać by nigdy nie używać finalize. Ja się zastosowałem i tylko raz niechcący w ferworze refaktoringu przezwałem jakąś metode na finalize i zaczęły dziać się śmieszne rzeczy. Latka minęły i świeżo na półeczki księgarni informatyka wyszło trzecie wydanie Effective java z apdejtem do Java 9. No i w tej najnowszej Javie (najnowszej jeszcze tylko 2 miesiące!) w rozdziale o finalize pojawia się nowy mechanizm java.lang.ref.Cleaner

Koniec końców Joshua Bloch napisał, że ten Cleaner tez zjebany ale ogólniej mniej i jest taki jeden kejs gdzie go bez strachu użyć można. No i tak się składa, że moim zdaniem ten przykład użycia jednocześnie niesie ze sobą ogromną wartość edukacyjną jak właściwie enkapsulować stan w klasie. A do tego możemy sobie zobaczyć jak inne języki na JVM poradzą sobie ze standardową sytuacją w Javie.

Przez chwile miałem wątpliwości czy aby temat będzie dla ogółu interesujący ale potem sobie przypomniałem, że to mój blog i będę tutaj pisał co mi się chce.

Dobra Enkapsulacja

Na poczatku wytniemy kawałeczki kodu by łatwiej było zauważyć wspomnianą enkapsulację i ogólnie pojęte ukrywanie informacji, które bardzo pomaga w utrzymaniu i rozbudowie systemu. Jeśli ktoś chce brzmieć bardziej Fancy to może używać terminu anglojęzycznego https://en.wikipedia.org/wiki/Information_hiding. Jeśli ktoś chce brzmieć bardziej biznesowo to może powiedzieć, że informejszyn hajding redukuje ołweral meintenance cost and reduces tajm to market for fiuczer rilises.

public class InstanceAroundResource implements AutoCloseable{
  //We will delegeta cleaning to Cleaner from Java 9
  private static final Cleaner cleaner=Cleaner.create();

  //This is definition of internal state, static -> so it has no ref to external instance
  //private - to better hide information
  private static class EncapsulatedResource implements Runnable{
    (...)
  }

  //no getters for those two fields, no strange hakiers annotations either
  private final EncapsulatedResource state;

  //this triggers cleaning procedure
  private final Cleaner.Cleanable cleanable;

  public InstanceAroundResource(String resourceId) {
    //notice that both instances are created inside constructor , no direct assignment, 
    //no information how resourceId is escapes outside 
    //compare this with stntaxt 'this.field = field' which is hiding information like in the sentence 
    // "think about number seven but don't tell what the number is"
    this.state = new EncapsulatedResource("[opened :"+resourceId+"]");
    this.cleanable = cleaner.register(this, state);
  }

  // here we are connecting Cleaner with Autocloseable from Java7
  @Override
  public void close() throws Exception {
    cleanable.clean();
  }
}

I teraz tak, po pierwsze primo od javy 9 mamy import do dyspozycji:

import java.lang.ref.Cleaner;

i idąc dalej :
 1. Zauważcie, że nic z tej klasy nie ucieka poza abstrakcyjnem resourceId przekazanym do konstruktora - to jest niejako kawałek publicznego interfejsu.
 2. Drugim kawałkiem publicznego interfejsu jest - no własnie interfejs - Autocloseable , czyli obietnicę posiadania metody/zachowania close
 3. Totalnie ukryliśmy przed użytkownikiem użycie Cleanera. Nie ma ani dziwnych ch** wie po co getterów setterów.
 4. Jak Bloch przykazał pola są finalne - przynajmniej pod katem referencji wnętrze jest niezmienne.
 5. Ukryliśmy przed światem zewnętrznym istnienie klasy EncapsulatedResource co daje nam pełne pole do refaktoringu tego kawałka kodu w przyszłości (i minimalizacji tajm to market)
 6. Jeszcze raz podkreslmy, że parametry konstruktora również nie zdradzają za wiele o bebechach.
 7. Sam Cleaner z tego co zrozumiałem jest lepszy od starej metody finalize pod tym katem, że delegując czyszczenie do Cleanera - który nasłuchuje (listenerek taki) - nie będzie problemu z wyjątkami przy sprzątaniu bo Cleaner ma pełną kontrolę nad tym watkiem/procedurą i ogarnia. Tak przynajmniej napisał autor i ja mu wierzę!

I cały kod

import java.lang.ref.Cleaner;

public class InstanceAroundResource implements AutoCloseable{
  private static final Cleaner cleaner=Cleaner.create();

  //static to not have reference to external instance
  private static class EncapsulatedResource implements Runnable{

    String handleToSystemResource; //don't need to be private because EncapsulatedResource is private

    EncapsulatedResource(String handleTosystemResource) {
      this.handleToSystemResource = handleTosystemResource;
    }

    @Override
    public void run() {
      System.out.println("Closing system resource by cleaner :"+handleToSystemResource);
      handleToSystemResource="CLOSED";
    }
  }

  private final EncapsulatedResource state;

  private final Cleaner.Cleanable cleanable;

  public InstanceAroundResource(String resourceId) {
    this.state = new EncapsulatedResource("[opened :"+resourceId+"]");
    this.cleanable = cleaner.register(this, state);
  }

  @Override
  public void close() throws Exception {
    System.out.println("First In Auto-Closable");
    cleanable.clean();
  }
}

Zerknijmy teraz na odpalenie tego :

    //1
    try(InstanceAroundResource r = new InstanceAroundResource("BLOG-POST")){
      System.out.println("Using resource1");
    }

    //2
    new InstanceAroundResource("UNHANDLED-RESOURCE");
    System.out.println("r2 left alone");
    //System.gc();

sytuacja nr 1 prosta bo na końcu zostanie wykonane close i mamy

Using resource1
First In Auto-Closable
Closing system resource by cleaner :[opened :BLOG-POST]
Co do drugiej sytuacji to podobnie jak u autora książki także i u mnie backup nie zadziałał bez sztucznego wywołania System.gc()
r2 left alone
Closing system resource by cleaner :[opened :UNHANDLED-RESOURCE]

A Java 10 ?

W Javie 10 zadziała już poniższe :

jshell> try(var r=new InstanceAroundResource("Java10")){
  ...> System.out.println("Doing something in java 10");
  ...> }
Doing something in java 10
First In Auto-Closable
Closing system resource by cleaner :[opened :Java10]

Czyli już nie trzeba deklarować nowego InstanceAroundResource z zaznaczeniem iż jest typu InstanceAroundResource. Mniej czytania, inżynier może przeznaczyć moc operacyjną muzgu na redukcję tajm to market.

Inne Języki

Kotlin

Kotlin ma coś takiego :

public inline fun <T : AutoCloseable?, R> T.use(block: (T) -> R): R {
  var exception: Throwable? = null
  try {
    return block(this)
  } catch (e: Throwable) {
    exception = e
    throw e
  } finally {
    this.closeFinally(exception)
  }
}

Co oznacza, że mechanizmem "extends method" dorzuci metodę use do wszystkiego co rozszerza AutoCloseable. Także zadziała to i z naszym - napisanym w Javie - InstanceAroundResource.

val r=InstanceAroundResource("KOTLIN-EXAMPLE")

r.use { r: InstanceAroundResource ->
    println("Doing something in kotlin")
}

I to w sumie w niektórych kręgach półświatka programistycznego można nazwać metodą/funkcją wyższego rzędu. Wynik będzie analogiczny z przykładem Javowym :
Using resource1
First In Auto-Closable
Closing system resource by cleaner :[opened :BLOG-POST]

No i analogie idzie dalej, jeśli chcemy by cleaner zadziałał jako backup trzeba ręcznie gc wywołać :

InstanceAroundResource("UNHANDLED-IN-KOTLIN")
println("r2 left alone")
System.gc()

A co z nullem

Ogarnianie nulli z javy to jeden z lepszych fiuczerów Kotlina, zerknijmy czy jebnie coś takiego :

val r3:InstanceAroundResource? = null
r3.use { r: InstanceAroundResource? -> println("jebnie?") } //nie jebnie

No i po pierwsze nie da się łatwo oszukać kompilatora, że null jest typu InstanceAroundResource (ten taki znak zapytania na końcu) a po drugie to nie jebnie. Jak zerkniesz jeszcze raz na implementacje "use" to zobaczysz , ze w finally nie ma "close" a jest " this.closeFinally(exception)". I to wygląda mniej więcej tak :
internal fun AutoCloseable?.closeFinally(cause: Throwable?) = when {
  this == null -> {}
  cause == null -> close()
  else ->
    try {
      close()
    } catch (closeException: Throwable) {
      cause.addSuppressed(closeException)
    }
}

Czyli takie zamknięcie-otwarcie RISORSA nie jest rzeczą prostą. I całe szczęście, że Java i Kotlin mają gotowce na to w standardowej bibliotece. I tutaj też zwróć uwagę, że Java natywnie na poziomie języka a kotlin zaimplementowane przy pomocy bardziej abstrakcyjnego natywnego mechanizmu - "rozszerzalnych metod". Zaraz zobaczymy, ze to może iść jeszcze dalej.

Scala

I teraz tak : wiem, że google jakoś segreguje wyniki wyszukiwania na podstawie ciasteczek i mogą być dla każdego unikalne ale jak wpisałem w googla własnie "scala try with resources " to kurcze same tutoriale wyskakują jak samemu napisać a nie byłem w stanie jakiejś natywnej konstrukcji odnaleźć.

jak ktoś zna to niech da namiar bo inaczej ryzykujemy w każdym projeckie "not inwented here" z pytaniem "a w której paczce mamy zaimplementowany loan-pattern, no wiesz ten try z javy?". Jest biblioteczka https://github.com/jsuereth/scala-arm ale tez jakos nie jest dobrze na googlu spozycjonowana a znalazłem ją bo już o niej kiedyś słyszałem. W każdym razie jak już biblioteczkę mamy to dalej kod wygląda bardzo podobnie:

val r=new InstanceAroundResource("SCALA-EXAMPLE")

val mr: ManagedResource[InstanceAroundResource] = managed(r)

mr.foreach{r=>
    println("Doing something in scala")
}

new InstanceAroundResource("UNHANDLED-IN-SCALA")
println("r2 left alone")
System.gc()
Doing something in scala
First In Auto-Closable
Closing system resource by cleaner :[opened :SCALA-EXAMPLE]
r2 left alone
Closing system resource by cleaner :[opened :UNHANDLED-IN-SCALA]

Poziomy abstrakcji mechanizmów językowych

Obczajcie to :

 • Java ma try-with-resources
 • Kotlin ma extension method przy pomocy, którego można zaimplementować try-with-resources i inne rozszerzenia
 • Scala ma implicity przy pomocy których można zaimplementować extension method i inne meta-rozszerzenia przy pomocy których można zaimplementować try-with-resources i inne rozszerzenia
No tylko, że im bardziej ogólny mechanizm tym trudniej go komuś wytłumaczyć i dłuższa edukacja - try-with-resources jest banalne w użyciu a teraz porównaj to z ogarnianiem implicit class i jakichś optymalizacji jak rozszerzanie AnyVal. Także coś za coś

Linki

sobota, 6 stycznia 2018

Nauka Mechanizmów Programowania

... a nie tylko konkretnych języków. Taki oto temat dzisiejszego wypracowania. Można by rzec, że mechanizmów starych ale subiektywnie nowych dla ludzi, którzy siedzą w Javie. Przed Javą 8 warto było uczyć się mechanizmów z innych języków na JVM by być przygotowanym na nadejście funkcji. Teraz może warto pochylić się nad innymi elementami, których w Javie nie uświadczysz (albo napotkasz w formie ubogiej) jak 'declaration site variance' , wykrywanie typów czy modelowanie 'unii' przy pomocy słówka 'sealed'.

Narzędzie edukacyjne - by zmotywować uczestników - musi nosić jakieś znamiona przydatności na rynku lokalnym bo spotkania wokół Haskella czy bardziej zaawansowanego wykorzystania FP w Scali zainteresowały jedynie ograniczone grono. Scala jest fajna i bogata w przeróżne mechanizmy ale trudno zmotywować ludzi do jej nauki kiedy nie ma szans zrobić nań pieniądza. I tu pojawia się coś pomiędzy Scalą i Java czyli Kotlin.

Taka ma teoria, że ludzie z JetBrains pracując latami nad wsparciem scali nauczyli się dobrze, które ficzery łatwo wspierać w IDE a co lepiej usunąć. I tak w sumie jak ktoś przejdzie od Javy do Kotlina to z Kotlina dużo bliżej do Scali (jakby ktoś chciał). Język jest 'wystarczająco przyjemny' w porównaniu z Javą i ma wiele wygodnych mechanizmów, które występują w scali a do tego to już nie tylko Android ale różne narzędzia i inne Springi zaczynają go wspierać.

No to po kolei...

Plan Nauki

Na razie wbite są dwa meetupy

 1. Wprowadzenie do FP i OOP - https://www.meetup.com/Java-User-Group-Lodz/events/246218922/. To wprowadzenie należy rozumieć jako poznanie składni aniżeli jakiejś abstrakcyjnej teorii. Jak Kotlin się kompiluje do Javy, jak rozmawia z Javą a przede wszystkim o ile mniej pracy trzeba w tym języku włożyć w zadeklarowanie prostej klasy czy funkcji.
 2. System typów - https://www.meetup.com/Java-User-Group-Lodz/events/246378280/ - Kolejna rzecz trochę podobna do Scali czyli Niedziurawy system typów z Any na górze i Nothing na dole - do tego dochodzą interesujące Unie Typu i Nulla , które w końcu mogą rozwiązać problem porozrzucanych nullpointerexceptionów po kodzie

I co dalej :

 • Dużo ciekawszy mechanizm generyków, declaration site variance,covariance,contravariance i konsekwencje, o których pisałem rok temu : kowariantne konsekwencje
 • Kompozycja funkcji o niebo wygodniejsza ze względu na obecność prostych typów funkcji jak Int -> Int zamiast Function<Int,Int>, currying i takie tam podobne
 • Pattern matching, funkcje częściowe i całkowite i dlaczego to ważne. No i ADT czyli Algebraiczne typy Danych
 • Tutaj może wejdzie bardziej zaawansowane FP z bibliotekami https://github.com/MarioAriasC/funKTionale oraz Kategory przemianowane na Arrow
 • No i w międzyczasie może porobimy jakieś Code Retreat czy coding kata czy jakieś ćwiczenia w ten deseń

Także sytuacja będzie się rozwijać i jak ktoś jest zainteresowany niech śledzi meetupa.

W tym miejscu artykułów zazwyczaj występuje zakończenie także i tutaj nie może go zabraknąć.