niedziela, 30 stycznia 2011

Bardzo uproszczone modele naszego umysłu

Poniżej przedstawię praktyczną aplikację pomagającą osiągać stan umysłu gwarantujący lepsze skupienie w trakcie tworzenia kodu jakkolwiek na początku pojawi się niezwykle uproszczony koncepcyjny model ludzkiego umysłu. Ta odrobina teorii pomoże zrozumieć filozofię i ideę działania programu Brain Wave Generator.

Bardzo uproszczony model psychologicznyPoniższy rysunek psychologicznego modelu umysłu.W dużym skrócie: odbierane przez zmysły naszej percepcji informacje trafiają do nieświadomej części umysłu - prawdziwie potężnego komputera biologicznego, który to odpowiednio filtruje i zniekształca otrzymane w ten sposób dane, zaś następnie w tak zmienionej formie przekazuje je do części świadomej.


Umysł świadomy zdolny jest do abstrakcyjnego i krytycznego operowania na danych jednakże w jednej chwili jest w stanie zapanować nad małą liczbą niezależnych pojęć (w zależności od badań ten zakres kształtuje się w granicach 4-9). Umysł nieświadomy jest w stanie przetwarzać niesamowite ilości informacji jednakże dane ze otaczającego nas świata odbiera on w sposób bezkrytyczny.


Prosty przykład

Umysł nieświadomy kontroluje wszystkie życiowe funkcje twojego organizmu łącznie z oddychaniem. Jednakże gdy przeczytałeś ostatnie zdanie być może zwróciłeś uwagę na swój proces oddychania. Możesz teraz kontrolować każdy wdech i wydech jednakże zużywając świadomy zasób umysłu będzie ci teraz trudniej koncentrować się na bardziej skomplikowanych czynnościach. Za kilka minut zapomnisz o tym tekście i ponownie oddychanie stanie się domeną umysłu nieświadomego.

Model mechaniczny


Spójrzmy teraz na umysł/mózg od strony "mechanicznej". Chyba dla nikogo nie jest czymś zaskakującym, iż posiadamy dwie półkule mózgowe jakkolwiek nie każdy zdaje sobie sprawę co należy do obowiązków danej półkuli. W dużym (znowu) uproszczeniu lewa półkula zajmuje się analizą zaś prawa posiada duszę artysty. Optymalnym stanem pracy jest synchronizacja pomiędzy obydwiema połówkami mózgu i w tym momencie na scenie pojawia się pojęcie częstotliwości pracy naszych neuronów.


Naszym naturalnym trybem jest tryb czuwania charakteryzujący się częstotliwością kilkunastu- kilkudziesięciu Hz. W tym stanie jesteśmy nastawieni na odbieranie bodźców ze świata zewnętrznego i jest on przydatny raczej w wypadku ucieczki przed lwem aniżeli skupieniem się nad pisaniem kodu. Bardziej wydajny tryb pracy uzyskamy schodząc do częstotliwości 8-12 Hz , czyli tzw. częstotliwości alfa. Gdy neurony pracują ze wspomnianą częstotliwością osiągamy stan kontemplacji i skupienia pomagający w niezwykłym stopniu budować wewnątrz naszej "pamięci operacyjnej" mentalny model tworzonej abstrakcji programistycznej.


Pytanie jak osiągnąć wspomniany stan. Sposobów jest kilka. Jednym jest uspokojenie oddechu i wprowadzenie swojego ciała w stan relaksacji. Możemy również użyć aplikacji wspomnianej na początku artykułu. Program pozwala wybrać częstotliwość dźwięków za która będzie podążał nasz umysł.
Użytkownicy linuxa muszą używać BrainWave generatora poprzez Wine.


Wkrótce kolejne artykuły.