czwartek, 28 lipca 2016

Scala 2.12 - laborki

Scala 2.12 ma wyjść jakoś już zaraz niedługo niebawem i jak tu nie lepiej posprawdzać co nas czeka jak nie pokompilować sobie próbek kodu. Tak jak na laborkach w technikum. Tyle, że tam sprawozdanie było od razu gotowe, wnioski spisane i w zasadzie mierzyło się do czasu aż wykres namalował się zgodnie z oczekiwaniem. A tak to w zasadzie podobnie.

Sprawdzimy faktycznie co się dzieje kompilując sobie scalę 2.12-M5 , którą to wersję można sobie ściągnąć tutaj --> http://www.scala-lang.org/download/2.12.0-M5.html oraz javap i innych takich narzędzi do roz-kompilowywania kodu.

Świat po kompilacji - Prosta Klasa z Funkcją

Według zapowiedzi kod ma być kompilowany do BAJTkodu javy 8 czyli funkcje już nie powinny zamieniać się w klasy anonimowe.

Mamy taki prosty kod w Scali

class Lib{
 val fun:Int=>Int=_+1
}

Scala 2.11

Po kompilacji mamy takie oto wygenerowane pliki.Uwagę zapewne przyciąga to takie długie coś - o tym za chwilkę

ls
Lib$$anonfun$1.class Lib.class lib.scala

Najpierw : Lib.class - tutaj w sumie nic nadzwyczajnego.
javap -private Lib.class 
Compiled from "lib.scala"
public class Lib {
 private final scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun;
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun();
 public Lib();
}Scala 2.11 kompiluje się do bytecodu Javy 6 a jako, że w Javie 6 lambd nie ma to mamy dodatkowa tę oto wcześniej wspomnianą dziwną klasę

Lib$$anonfun$1.class
javap Lib\$\$anonfun\$1.class 
Compiled from "lib.scala"
public final class Lib$$anonfun$1 extends scala.runtime.AbstractFunction1$mcII$sp implements scala.Serializable {
 public static final long serialVersionUID;
 public final int apply(int);
 public int apply$mcII$sp(int);
 public final java.lang.Object apply(java.lang.Object);
 public Lib$$anonfun$1(Lib);
}

Przykład jest prosty i dostaliśmy tylko jedną anonimową klasę ale jak polecimy z nim trochę dalej i trochę mocniej

class Lib{
 val fun:Int=>Int=_+1
 val fun2:Int=>Int=_+1
 val fun3:Int=>Int=_+1
 val fun4:Int=>Int=_+1
 val fun5:String => BigDecimal = s => BigDecimal(s)
}

To generuje się tego wincyj i wincyj

ls
Lib$$anonfun$1.class Lib$$anonfun$2.class Lib$$anonfun$3.class 
Lib$$anonfun$4.class Lib$$anonfun$5.class Lib.class lib.scala

A klasa bohaterka wygląda ostatecznie tak :

public class Lib {
 private final scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun;
 private final scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun2;
 private final scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun3;
 private final scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun4;
 private final scala.Function1<java.lang.String, scala.math.BigDecimal> fun5;
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun2();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun3();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun4();
 public scala.Function1<java.lang.String, scala.math.BigDecimal> fun5();
 public Lib();
}

No dobra ale to już pomału odchodzi w przeszłość bo oto (pamparampampam):

Scala 2.12

Klas anonimowych w 2.12 nima :

ls
Lib.class lib.scala

Klasa z funkcjami wygląda podobnie do 2.11

public class Lib {
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun2();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun3();
 public scala.Function1<java.lang.Object, java.lang.Object> fun4();
 public scala.Function1<java.lang.String, scala.math.BigDecimal> fun5();
 public static final int $anonfun$fun$1(int);
 public static final int $anonfun$fun2$1(int);
 public static final int $anonfun$fun3$1(int);
 public static final int $anonfun$fun4$1(int);
 public static final scala.math.BigDecimal $anonfun$fun5$1(java.lang.String);
 public Lib();
}

I to wszystko! Jak to możliwe zapytacie!?! Ano

javap -c Lib.class

public Lib();
  Code:
    0: aload_0
    1: invokespecial #67         // Method java/lang/Object."<init>":()V
    4: aload_0
    5: invokedynamic #87, 0       // InvokeDynamic #0:apply$mcII$sp:()Lscala/runtime/java8/JFunction1$mcII$sp;
   10: putfield   #24         // Field fun:Lscala/Function1;
   13: aload_0
   14: invokedynamic #91, 0       // InvokeDynamic #1:apply$mcII$sp:()Lscala/runtime/java8/JFunction1$mcII$sp;
   19: putfield   #28         // Field fun2:Lscala/Function1;
   22: aload_0
   23: invokedynamic #95, 0       // InvokeDynamic #2:apply$mcII$sp:()Lscala/runtime/java8/JFunction1$mcII$sp;
   28: putfield   #30         // Field fun3:Lscala/Function1;

Ten byte kod należy czytać "costam costam InvokeDynamic costam costam" czyli oto lambdy z java 8 właśnie widzimy. No czyli jest ładnie i działa i nie ma sensu się dalej rozpisywać bo jest ładnie i działa.

Traity i interfejsy

Od Javy 8 interfejsy mogą mieć metody statyczne oraz domyślne implementacje zwykłych metod. W ciekawym artykule o Scali 2.12 http://www.scala-lang.org/blog/2016/07/08/trait-method-performance.html możemy wyczytać, że :

"2.12.0-M5: trait method bodies are emitted in static methods in the interface classfile. The default methods forward to the static methods."

Kod wyjściowy w Scali

trait A{
 def m()
}

trait B{
 def m()

 def m2(arg:Int) :Int = arg+20
}

trait C{

 val field=15

 def m()
 def m2(arg:Int) :Int = arg+field
}

Scala 2.11

Poza traitem A, który ma tylko deklaracje metody - resztę traitów nie da się przedstawić przy pomocy zwykłego interfejsu z Javy6 dlatego też generowane są dodatkowe klasy z implementacjami metod

ls
A.class B.class B$class.class C.class C$class.class lib.scala

Scala 2.12

Tutaj wygenerowanych plików jest mniej właśnie dzięki nowym patentom w interfejsie Javy8

ls
A.class B.class C.class lib.scala

I nawet to C z definicją wartości w polu traitu da się przedstawić jako interfejs w Javie8

javap C.class 
Compiled from "lib.scala"
public interface C {
 public abstract void C$_setter_$field_$eq(int);
 public abstract int field();
 public abstract void m();
 public static int m2$(C, int);
 public int m2(int);
 public static void $init$(C);
}


Wołanie javy 8

Scala Lambdy Jako Java Lambdy

wywołajmy sobie Streamy z Javy8

object Main extends App{
java.util.Arrays.asList(1,2,3,4,5).stream().map(e=>e+1).forEach(i=>println(s"INFO : $i"))
}


I wynik

scala2.12 lib.scala 
INFO : 2
INFO : 3
INFO : 4
INFO : 5
INFO : 6Czyli poooszło ładnie!

Funkcje Scali zamiast Lambd

object Main extends App{
 val increment:Int=>Int=e=>e+1
 val display: Int=>Unit = i=>println(s"INFO : $i")

 java.util.Arrays.asList(1,2,3,4,5).stream().map(increment).forEach(display)
}To niestety nie zadziałało. Być może trzeba jakieś konwersje zaimportować.

scala2.12 lib.scala 
/home/pawel/projects/scalaeksperymenty/212/212/lib.scala:14: error: type mismatch;
 found  : Int => Int
 required: java.util.function.Function[_ >: Int, _]
 java.util.Arrays.asList(1,2,3,4,5).stream().map(increment).forEach(display)
                         ^
one error found


Także ogólnie jeśli nie będzie żadnego globalnego kataklizmu to przyszłość programowania zapowiada się wspaniale.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz